Misyon

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin başlıca görevi, bölge ülkeleri ülkemiz ve bölgemizin kalkınma sürecinde insan ve diğer canlıların hayatını tehdit edebilecek çevre problemlerinin çözümüne yönelik disiplinler arası bakış açısıyla araştırmalar yapmak ve elde edilen sonuçların uygulamaya konulmasına yönelik önerilerde bulunmaktır.

Vizyon

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin vizyonu, ülkemizin kalkınma hedeflerine uygun olarak besleme, barınma ve teknolojik gelişmelerin doğal kaynaklar üzerindeki baskılarını hafifletmek ve bu kaynakların sonraki nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde kullanımını sağlamak için gerekli bilgi, donanım ve kadroları oluşturarak bölgesel, ulusal ve uluslar arası projelere üretmek, Iğdır Üniversitesinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.